Oorkaars therapie is een oeroude therapie. Het is een aanvullende therapie met een zeer brede werking, die gebruikt kan worden in het verbeterproces van allerlei oor-, neus-, keelklachten en (andere) hoofdklachten, zoals migraine. De therapie houdt in dat de oren gereinigd worden met behulp van een, speciaal voor dit doel, vervaardigde holle kaars.

De Oorkaars therapie kwam via de Hopi-indianen – woonachtig in het zuiden van Noord-Amerika – uiteindelijk in Europa terecht. Bij de Hopi-indianen werd de oorkaars traditioneel gebruikt voor het zuiveren en harmoniseren van de energetische velden. Met andere woorden voor het verwijderen van negatieve energieën. Dit is niet zo verwonderlijk, want de oorkaars stamt uit de tijd dat ziekte, therapie en godsdienst nog nauw met elkaar verbonden waren .

Wij leven in een tijd waarin velen van ons te maken hebben met stress, drukte en gejaagdheid. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat de populariteit van de therapie groeiende is. De werking die uitgaat van de oorkaars is namelijk uitzonderlijk ontspannend.

Hoe werkt de Oorkaarstherapie

Bij deze therapie wordt het oor op een zachte manier gereinigd. Dit gebeurt met behulp van een (speciaal voor dit doel vervaardigde) holle “brandende” kaars. De therapie heeft een zeer brede werking, waardoor het zowel geschikt is als revitaliserende of preventieve therapie. Bovendien kan het ook gebruikt worden als aanvullende therapie in het verbeterproces van allerlei oor-, neus-, keelklachten en andere hoofdklachten, zoals migraine.

Oorkaarstherapie en kinderen

Oorkaarstherapie is zeer geschikt voor kinderen (oor-, neus- en keelklachten). Kinderen vanaf 2 jaar kunnen worden behandeld. Een voorwaarde is echter, dat ze stil kunnen blijven liggen. Kinderen met buisjes in de oren kunnen niet behandeld worden, omdat het trommelvlies geperforeerd is. Wel mogen de kinderen een oorkaars behandeling krijgen vóórdat de buisjes gestoken worden. Het is mogelijk dat een ingreep met buisjes daarna dan helemaal niet meer nodig is. Lees hiervoor onder aan de pagina “indicaties voor behandeling” en vooral “contra-indicaties”.

Wat zijn oorkaarsen

Oorkaarsen bestaan uit 100% natuurlijke grondstoffen en worden gemaakt volgens een geheim, origineel, oud, indiaans recept. Ze worden nog steeds met de hand gemaakt. Voor het bereiden van de oorkaars wordt natuurzuiver katoen gedrenkt in zuivere bijenwas, dat vermengd is met (verpulverde) geneeskrachtige kruiden. Dit kruidenmengsel is samengesteld volgens het originele recept van de Hopi-indianen en bevat bestanddelen als: honingextract, etherisch extract van salie, hertshooi (st. janskruid) en kamille. Nadat het mengsel van bijenwas en kruiden door het katoen is opgenomen wordt het katoen tot een cilinder gerold. Het resultaat is een rechte, holle kaars. De kaars is zo gerold, dat hij precies boven in de gehoorgang past en niet te diep in de gehoorgang geduwd kan worden. Binnen, onder in de holle kaars zit een speciaal filter, die belet dat verbrandingsresten en bijenwas het oor in druppelen.

De behandeling

De te behandelen persoon ligt op de zij, zodat de kaars zo verticaal mogelijk in het oor geplaatst kan worden. De kaars steekt slechts voor een klein gedeelte in het oor. Dit is geheel pijnloos. Het merendeel van de kaars steekt uit het oor.
Voor alle duidelijkheid: de kaars wordt niet in zijn geheel opgebrand, maar tot ca. 10 cm boven de gehooringang. Het punt waarop de kaars gedoofd wordt is op de kaars aangegeven door middel van een rode streep. Dus: is de rode streep eenmaal bereikt, dan wordt de kaars gedoofd.

Principieel dienen altijd beide oren, het ene na het andere, te worden behandeld. Te beginnen met de “goede kant”.
• Bij acute gevallen adviseren wij een dagelijkse behandeling, met een maximum van 3 dagen. Indien gewenst is om de dag herhalen mogelijk. Ook dan geldt een maximum en wel van 5 dagen (behandelingen).
• Bij chronische indicaties adviseer ik 5 behandelingen in 3 weken.
• Bij klachten die al geruime tijd bestaan, zoals doofheid of oorsuizing, adviseer ik de volgende behandeling:
– Stap 1: drie dagen achtereen beide oren een maal daags behandelen
– Stap 2: twee dagen rusten (geen behandelingen)
– Stap 3: één dag beide oren (ieder oor 1x) behandelen
– stap 4: twee dagen rusten (geen behandeling)
– Stap 5: één dag beide oren behandelen (ieder oor 1x).
• Preventief of als onderhoud wordt aanbevolen om de behandeling eens in de 3 á 4 weken te herhalen.

De werking

Tijdens het verbranden zijn verschillende fasen te onderscheiden in de werking van de kaars.
• Dank zij het “schoorsteeneffect” ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang. De vlam zorgt ervoor dat de luchtzuil (in het oor) gaat trillen. Hierdoor wordt het trommelvlies licht gemasseerd en zorgt op haar beurt
weer dat de druk in het middenoor (beter) geregeld wordt.
• Tijdens het branden van de kaars ontstaat een lichte onderdruk in de uitwendige gehoorgang en intensiveert de warmte. De warmte zorgt ervoor dat de acupunctuurpunten in het oor worden gestimuleerd.
• De aangename warmte stimuleert bovendien de doorbloeding en de lymfestroom in de oren, de keel, de neus
en de bijholten.
• De verbranding zorgt voor een zacht ruisend geluid. Dit geluid in combinatie met de weldadige warmte van de
kaars zorgt voor een ontspannend gevoel.
• De kruiden in de kaars hebben ook een uitwerking op het middenoor, het evenwichtsorgaan, het slakkenhuis
en het orgaan van Corti (via de buis van Eustachius), de mond-, keel-, neus-, en bijholten.

Indicaties voor behandelingen met oorkaarsen zijn onder meer:
• Vaak voorkomende ontstekingen in, of irritaties van keel- neus- voorhoofd- en bijholten
• Oordruk
• “dichtslaan” van het oor
• Oorpijn
• Verstoppingen
• Keelpijn
• Beginnende verkoudheid
• Griep
• Hyper- activiteit
• Stresssymptomen
• Nervositeit
• Slapeloosheid
• Doofheid
• Oorsuizing
• Hoofdpijn
• Migraine
• Ontstoken amandelen
• Vele andere, vaak aan stress gerelateerde, klachten.

Contra-indicaties:
Toepassing voor oorkaarsen wordt afgeraden bij:
• Een geperforeerd trommelvlies (buisjes)
• Acute oorontsteking
• Geïmplanteerde gehoorbeentjes
• Eczeem of schimmelinfectie in het oor
• Epilepsiepatiënten.